Wróć

Biopuls Harvest 20 L Pożniwna biowitalizacja gleb

COM_DJCATALOG2_PRODUCT_STOCK_AVAILABILITY Produkt jest w magazynie
Kategoria: Uprawa roślin
Zapytaj o produkt

+
Cena brutto: 475,00 (w tym VAT: 35,19 )

Treść

 

 

Biopuls Harvest

                                                                                             „Tu na razie jest ściernisko...

Dla żyjacej gleby

 

Biopuls Harvest – kompleksowy booster glebowy z wielofunkcyjnym zastosowaniem. Innowacyjnie sformułowany biotechnologicznie z bogatym udziałem naturalnie aktywnych bioskładników oraz niezbędnych minerałów. Stosowany zarówno na początku jak i w trakcie wegetacji. Doskonały dla skutecznego rozkładu resztek pożniwnych (np. słoma, liście, strąki, plewy oraz korzenie) oraz rewitalizacji gruntów po zbiorach.

Profesjonalny: skutecznie i ekonomicznie wspomaga funkcje życiowe gleb, ich optymalne odżywianie, lepszą strukturę i poprawę urodzajności. Pozwala to roślinom na wykorzystanie ich pełnego potencjału do rozwoju, a w efekcie uzyskanie większej zyskowności produkcji rolnej.

Zastosowanie: na każdym typie gleb: gruntach ornych i nieużytkach, a także glebach zdegradowanych. Odpowiedni dla wszystkich rodzajów roślin w uprawach rolniczych, warzywniczych, sadowniczych i ozdobnych.

Wielokierunkowe działanie: [infografika – dla tytułu rozdziału]

 1. STYMULACJA mikroflory gleby i wspieranie odbudowy próchnicy
 2. BIODEGRADACJA tkanek roślinnych pozostałych w glebie po zbiorach
 3. POPRAWA mechaniki gruntu i pojemności wodnej gleby
 4. ZWIĘKSZENIE siły wschodu nasion i rozwoju sadzonek
 5. WZMOCNIENIE systemu korzeniowego roślin
 6. POLEPSZENIE mrozoodporności gleby i reakcji na suszę
 7. HAMOWANIE procesów gnilnych i unieruchamianie toksyn
 8. ODŻYWIANIE roślin, mniejsze wypłukiwanie składników z gleb
 9. PRZYWRACANIE i zachowanie równowagi przyrodniczej agrocenozy

Bioaktywna formuła  Biopuls Harvest :

 1. Bakterie rizosferowe:

(Rodzaje: Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus amyloliquefaciens, Pseudomonas fluorescens) - izolowane pod kątem wytwarzania enzymów kluczowych w biodegradacji tkanek roślinnych. Mają zdolność do sporulacji (formowania postaci przetrwalnikującej) i wysoką odporność na niesprzyjające warunki środowiskowe. Syntezują grzybobójcze i bakteriobójcze metabolity, antagonistyczne dla patogenów roślinnych. Przyczyniają się do uruchamiania trudno dostępnych dla roślin związków mineralnych poprzez ich rozpuszczanie oraz mineralizację. Działają również stymulująco na wzrost roślin uprawnych.

 1. Promieniowce:

(Rodzaje: Streptomyces i Cellulomonas) - wytwarzają ważne enzymy (hydrolazy): pektyno-, celulozo- i proteolityczne oraz  są niezwykle odporne. Produkują substancje auksyno- i giberelino-podobne, co stymuluje wzrost roślin oraz związki o aktywności biologicznej, o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym, przeciwgrzybiczym (anty Fusarium) , przeciwnowotworowym i przeciwrobaczym.

 1. Drożdże

(Rodzaje: Yarrowia lypolitica i Saccharomyces cerevisiae)  : unikatowe szczepy, rezerwuar cennych makro- i organicznych mikroelementów oraz pierwiastków śladowych. Ich metabolity (m.in. kwasy organiczne, enzymy, fitohormony, witaminy …) doskonale wpływają na autochtoniczną mikroflorę gleby, procesy kiełkowania i wzrostu oraz odporności  roślin uprawnych. Znacznie poprawiają warunki fizyczne gleby.

!!!! Pożyteczne  mikroorganizmy w preparacie (wyselekcjonowane i zastrzeżone szczepy) pochodzą z ekosystemu Polski (nie z importu) - są więc naturalne dla naszego środowiska. 

 1. Makro i mikroelementy: składniki odżywcze - azot, bor, kobalt, miedź, żelazo, mangan, cynk i molibden - korzystnie wpływają na rozkład resztek pożniwnych, zapobiegają wypłukiwaniu mikroelementów z gleby oraz stymulują szybkie namnażanie bakterii glebowych i w rezultacie zwiększanie produktywności biologicznej.
 2. Kwasy huminowe i fulwowe: naturalne źródło próchnicy. Zwiększają żyzność gleby, działają korzystnie na jej właściwości sorpcyjne, mrozoodporność i reakcję na suszę. Wraz z mikroroganizmami wpływają na powstanie struktury gruzełkowej gleby, stabilizują jej odczyn oraz poprawiają napowietrzenie. Zwiększają również siłę kiełkowania nasion, pozytywnie wpływają na rozwój siewek oraz lepsze pobieranie składników pokarmowych przez rośliny.

Skład analityczny [% m/m]: 

N - 6,80

B - 0,04

Co - 0,0008

Cu - 0,013

Fe - 0,75

Mn - 0,084

Mo - 0,0013

Zn - 0,084

Dostępne opakowania: kanister 20 L lub paletopojemnik 1000 L

Biopuls Harvest : Mineralizacja resztek roślinnych  ➡️ optymalny poziom materii organicznej i mineralnej ➡️ właściwa retencja wodna ➡️ ochrona przed wymywaniem ➡️ immobilizacja składników  pokarmowych ➡️ rozwój systemów korzeniowych ?optymalny wzrost roślin i plonowania

Marnotrawstwo resztek pożniwnych

               Agrobiznes to profesjonalne rolnictwo. Zarówno początek jak i koniec okresu wegetacyjnego jest czasem, w którym podejmujemy kluczowe decyzje dla opłacalności i konkurencyjności naszej produkcji. U podstaw ekonomii leży maksymalizacja zysków na drodze pełnego wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów agrokultury. Najnowsze osiągnięcia nauki pozwalają nam dzisiaj stworzyć nową jakość z cennych, ale marnotrawionych dotychczas „surowców odpadowych” - resztek pożniwnych. Dbając o prawidłową żyzność i strukturę gleby warto wykorzystać ich potencjał.

               Mikroorganizmy są jednym z najistotniejszych czynników decydujących o żyzności i produktywności biologicznej gleb. Tworzą one symbiotyczne relacje z roślinami i biorą udział w różnorodnych procesach, m.in: rozkładają pozostałości organiczne i użyźniają glebę, neutralizują toksyczne związki w glebie, zwiększają dostęp do składników pokarmowych przemieniając substancje organiczne i mineralne w postać dostępną dla roślin.

               Różnorodność mikroorganizmów, które syntetyzują liczne enzymy, hormony i metabolity  sprawia, że biorą one udział praktycznie we wszystkich etapach obiegu składników pokarmowych w środowisku glebowym. Warunkują obieg materii w ryzosferze, czyli cykliczne przechodzenie ze środowiska abiotycznego do organizmów żywych i znowu do środowiska abiotycznego, a po obumarciu związki, które zostały przez nie zasymilowane, stają się ponownie dostępne dla roślin, dodatkowo w połączeniu z kwasami organicznymi, jak i aminokwasami. Rośliny wykorzystują organiczne formy drożdżowego oraz bakteryjnego azotu i fosforu, które są znacznie lepiej przyswajalne, a także działają stymulująco na wzrost roślin.

Niezbędna jest technologia ukierunkowana na glebę, umożliwiająca  kompleksową i efektywną mineralizację pożniwnych pozostałości takich jak słoma, liście, strąki, łuszczyny, plewy, drobne fragmenty roślin oraz korzenie, przeznaczona dla wszystkich roślin uprawnych, w tym warzyw i owoców. Taka technologia stosowana bezpośrednio w oprysku na ściernisko przynosi szereg korzyści: 

1) efektywne wzbogacanie matrycy glebowej o związane w resztkach pożniwnych niezbędne dla roślin w procesach metabolicznych i fizjologicznych cenne mikro- i makroelementy; 

2) umożliwienie przeprowadzenia kontrolowanej i wydajnej biotransformacji resztek pożniwnych do próchnicy, zwanej „czarnym złotem” ze względu na jej dobroczynne i wielokierunkowe oddziaływanie na glebę i rośliny. Dobrze zhumifikowna próchnica stanowi jeden z podstawowych czynników decydujących o żyzności gleby;

3) dodatkowe działanie antyfungistyczne i antybiotyczne oraz stymulujące wzrost roślin uprawnych.

Taka kompleksowa poprawa warunków agronomicznych zagwarantuje wymierne zyski osiągane w okresie sezonu wegetacyjnego.

Zapomniane bogactwo  natury

               Ogromny potencjał resztek pożniwnych znany był od zarania rolnictwa. Naturalna mineralizacja i humifikacja pozostałości po uprawie roślin warunkowała optymalny poziom materii mineralnej i organicznej.  Gwarantowało to właściwą retencję wodną i rozwój systemów korzeniowych, immobilizację składników pokarmowych oraz ochronę przed ich wymywaniem. Intensyfikacja produkcji rolniczej to czas pogardy dla resztek pożniwnych, których naturalny rozkład był procesem wieloletnim, znacznie przewyższającym półroczny cykl wegetacyjny.

               Eskalacja nawożenia mineralnego oraz nadmierne stosowanie środków biobójczych przyczyniła się do degradacji matrycy glebowej wraz z jej naturalną mikroflorą. W efekcie dochodzi do stanu, w którym gleba pozbawiona jest pożytecznych mikroorganizmów, w największym stopniu decydujących o prawidłowym przebiegu procesów glebowych. Zaburzone zostały również stosunki wodne i powietrzne, a pogorszeniu uległa struktura gleby. Wzrosło także ryzyko wystąpienia wielu chorób na skutek zubożenia środowiska w drobnoustroje o właściwościach antagonistycznych wobec patogenów. Dopiero wraz z rozwojem nauk biologicznych zaczęto zwracać się w kierunku rolnictwa zrównoważonego.

               Dziś jako element agrotechniki w uprawach mamy możliwość wprowadzenia nowoczesnych technologii: wykorzystania naturalnych mechanizmów umożliwiających przywrócenie i zachowanie równowagi przyrodniczej agrocenozie, a co za tym idzie zwiększenia zdolności do plonowania. Istnieje sposób wzbogacenia i ukierunkowania życia biologicznego w glebie tak, aby gatunkami dominującymi stały się mikroorganizmy wspomagające rozkład resztek roślinnych, sprzyjające podniesieniu żyzności gleby oraz lepszemu wzrostowi i rozwojowi roślin.

Czarne złoto

Na świecie powstają blisko 3 megatony suchej masy resztek pożniwnych rocznie. W zależności od rodzaju uprawy na jeden okres wegetacyjny przypada ich nawet do 12 ton na hektar. Średnie wartości substancji mineralnych w nich zawartych sięgają 120 kg N, 12 kg P, 18 kg K, 10 kg Mg i 36 kg Ca na hektar.

Dzięki technologii Biopuls Harvest mamy możliwość wtórnego wykorzystania tego ogromnego zasobu minerałów. Bogactwo mikroorganizmów glebowych zawartych w preparacie przyczynia się do powstawania próchnicy, ponieważ bakterie, promieniowce i grzyby poprzez produkcję biomasy oraz określonych metabolitów i enzymów uczestniczą w procesach syntezy i tworzenia prekursorów związków humusowych.

Biopuls Harvest przywraca żyzność „zmęczonej glebie”.

Zalecane dawkowanie [tabela] 

Harvest – gruntownie niezbędny dla gleby !

Zalecane dawkowanie

 

Roślina

Termin

Dawka [L/ha]

Rzepak

Jesień: po wykształceniu 2-4 liści

Wiosna: po ruszeniu  wegetacji

4-5

4-5

Zboża ozime

Jesień: faza 2 liści do początku krzewienia

Wiosna: po ruszeniu wegetacji

4-5

4-5

Zboża jare

Faza 2 liści do początku krzewienia

4-5

Bobowate                        

Od 2-4 liści

4-5

Kukurydza

Od 2-4 liści

4-5

Buraki cukrowe

Od 2-6 liści – 2 razy 

Lub 6 liści

4-5

5-6

Warzywa korzeniowe z siewu

Od 2-6 liści – 2 razy 

Lub 6 liści

4-5

5-6

Warzywa z rozsady

Po wysadzeniu i przyjęciu się do gruntu

Powtórzyć po 7-10 dniach

4-5

4-5

Warzywa bobowate

Po wschodach: od 2-6 liściach – 2 razy

Lub 6 liści

4-5

5-6

Ziemniaki

Przy 80% wschodów

Powtorzyć przy 100% wschodów

4-5

4-5

Tytoń

Po przyjęciu się rozsady

Powtórzyć po 7-10 dniach

4-5

4-5

Chmiel

Po ruszeniu wegetacji

Powtórzyć po 14 dniach

4-5

4-5

Jagodniki

Wiosną po ruszeniu wegetacji

4-5

Sady

Oprysk w pasie ugorów herbicydowych

5-6

Szkółki owocowe ozdobne

Początek wegetacji

Powtórzyć w początku rozwoju liści

4-5

4-5

Mateczniki szkółek

Oprysk po każdym obsypaniu

4-5

Użytki zielone

Wiosną po ruszeniu wegetacji

Powtarzać po każdym pokosie (początek odrastania)

4-5

4-5

Lucerna, koniczyna i trawy użytkowane na paszę

Od 2-4 liści

4-5

Plantacje nasienne traw, koniczyny, lucerny

Od 2-4 liści

4-5

Resztki pożniwne

 

 

Słoma zbożowa

Z dawką azotu

Bez dawki azotu

4-5

8-10

Słoma rzepakowa

Z dawką azotu

Bez dawki azotu

4-5

8-10

Słoma po kukurydzy

Z dawką azotu

Bez dawki azotu

8-10

12-15

Słoma bobowatych

 

5-6

Liście buraczane

 

5-6

Resztki po warzywach

 

5-6

 

Ilość wody (normalnie uwilgotniona gleba) : na resztki pożniwne – 300 L/ha, niska wilgotność gleby: +20%; podczas wegetacji : 200-300 L/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.