PROBIOTECHNOLOGIA W UPRAWIE TRUSKAWEK

truskawki Pożyteczne mikroorganizmy (ProBio Emy) w uprawie truskawek

 

ProBio Emy stanowią naturalne wsparcie dla poprawy witalności i rozwoju roślin oraz zwiększenia ich odporności na choroby. Najlepsze efekty uzyskujemy wtedy gdy zaszczepimy glebę i dodatkowo opryskujemy krzewy w trakcie ich wzrostu. ProBio Emy w postaci preparatów EmFarma, EmFarma Plus, Ema5 to kompozycje pożytecznych mikroorganizmów o zróżnicowanym składzie szczepów. Tylko ich właściwe zastosowanie gwarantuje uzyskanie oczekiwanych wyników na plantacji truskawek.

Istota działania ProBio Emów polega na wspieraniu dominującej roli pożytecznych mikroorganizmów w rewitalizacji ekosystemów, regeneracji gleby i poprawie warunków wzrostu roślin. Zasiedlenie plantacji preparatami naturalnymi EmFarma i EmFarma Plus utrudnia rozwój chorobotwórczej mikroflorze w tym szarej pleśni. Dlatego działanie tych preparatów należy traktować przede wszystkim jako prewencyjne. ProBio Emy nie posiadają okresu karencji, ani prewencji.

Wokół stosowania preparatów z pożytecznymi mikroorganizmami narosło wiele mitów. Należy pamiętać, że mikroorganizmy to naturalne żywe organizmy bez których niemożliwe jest istnienie i rozwój organizmów wyższych. To mikroorganizmy w procesach glebowych rozstrzygają o rozkładzie materii organicznej, tworzeniu próchnicy, o przyswajalności zawartych w niej składników, w tym wielu niedostępnych dla rośliny bo zablokowanych w solach, minerałach. Jeżeli więc chcemy uzyskać dobre i smaczne plony nie wystarczy stosować właściwe nawożenie i zabiegi ochrony, ale jak najbardziej należy dbać o pożyteczną mikroflorę dzięki czemu nastąpi eliminacja gnicia i pleśni. Nie należy jednak tych preparatów postrzegać jako jedyne rozwiązanie pojawiających się na plantacji problemów. Tylko użyte w sposób przemyślany i z wiedzą co mogą uczynić zawsze będą radością dla każdego użytkownika i pomogą utrzymać plantację w najlepszej kondycji. Najlepszym rozwiązaniem w walce z chorobami, w tym szczególnie z szara pleśnią jest łączenie różnych naturalnych preparatów i metod. Obecne na rynku bio-fungicydy, czy też naturalne biostymulatory mogą uzupełniać się i wtedy dominacja pożytecznej mikroflory da na pewno dobre efekty. Preparaty EmFarma i EmFarma Plus można łączyć w jednym zabiegu z naturalnymi biostymulatorami. Z kolei nie powinno się ich łączyć np.; z bio-fungicydem Polyversum, ale warto zastosować i ProBio Emy i Polyversum przemiennie w odstępie kilku dni. Świetnym wsparciem dla rozwoju truskawek i ograniczenia szarej pleśni jest stosowanie zabiegów NANO-GRO, HERBAGREEN, LIGNOhumat.

Planując ekologiczną uprawę truskawek największą uwagę należy przywiązać do właściwego przygotowania gleby. Chcąc uzyskać wysoką aktywność biologiczną niezbędna jest materia organiczna. Jej niedostatek można uzupełnić stosując nawozy organiczne, naturalne, ale również środki poprawiające właściwości gleby jak CONDIT. Potencjał biologiczny gleby z dominacją pożytecznej mikroflory to pierwszy krok w ograniczeniu występowania chorób i szkodników.

Planując kolejne zabiegi w uprawie truskawek można użyć ProBioemy w następujących dawkach i okresach rozwoju;

 1. Przygotowanie gleby przed sadzeniem. Oprysk pola 40 litrami EmFarma Plus i moczenie sadzonek przed sadzeniem w 10% roztworze EmFarma
 2. Początek wegetacji. Zastosować oprysk 20 litrami EmFarmy.
 3. Początek kwitnienia. Zastosować oprysk dwoma preparatami mikrobiologicznymi dając 15 litrów EmFarma i 1,5 litra Ema5/ha.
 4. Koniec kwitnienia. Stosujemy EmFarma Plus w ilości 15 litrów z dodatkiem Ema5 1,5 litra.
 5. Po pierwszym zbiorze EmFarma Plus w ilości 15 litrów/ha.
 6. Po zakończeniu zbiorów zastosować zabieg higienizujący plantację podając 30litrów EmFarma Plus/ha. Jeżeli są koszone liście to po ich skoszeniu. Zabieg higienizujacy przyspieszy rozkład resztek, ograniczy siedlisko chorób, zregeneruje krzewy.
 7. Łubianki wielokrotnie używane nalęży higienizować 10% roztworem EmFarma.
 8. Każdorazowo do oprysku wykorzystujemy min 400 litrów wody niechlorowanej. Jeżeli dostępna jest tylko woda chlorowana należy mieć dodatkowy zbiornik który napełniamy przynajmniej na dwie doby przed planowanym opryskiem, aby chlor odparował.
  Opracowując probiotechnologię w uprawie truskawek z wykorzystaniem różnych preparatów naturalnych należy analizować możliwość ich łączenia i sposób działania. Ograniczy to niepotrzebne dublowanie preparatów a tym samym koszty.

Podstawowe zasady aplikacji ProBio Emów

 1. Temperatura. Wysokość temperatury sprzyjającej rozwojowi pożytecznej mikroflory trzeba identyfikować z biologicznym rytmem rozwoju roślin. Zawsze musimy mieć na uwadze, że zdolność przetrwania mikroorganizmów jest nieporównywalna do organizmów wyższych i stąd będzie wiele zaskakujących zastosowań. Rośliny do rozpoczęcia wegetacji potrzebują kilku dni z temperaturami powyżej 5oC. Z kolei tradycja upraw gleby podpowiada, że siewy i obsadzanie pól należy czynić, kiedy temperatura gleby wynosi min. 8oC. Ta temperatura odzwierciedla aktywność biologiczną gleby, czyli również życie mikroorganizmów. Jeżeli więc chcemy wskazać optymalny zakres temperatury to będzie się zawierał: od 8oC do 40oC. Pamiętajmy jednak, że po zimie widzimy rozwój pleśni, pomimo, że temperatury nie wskazują na możliwy ich rozwój. I w takich sytuacjach trzeba zastosować pożyteczne mikroorganizmy, które pomimo zmniejszonej aktywności z racji na zbyt niską temperaturę, będą blokowały rozwój grzybów pleśniowych, dla których dane warunki też nie są komfortowe.

Szczególną sytuację stwarza przymrozek. Dotychczasowe obserwacje wskazują, ze najlepsze efekty daje oprysk Probio Emami do 2 dni przed spodziewanym przymrozkiem. Wg badań Prof. Zenona Szneidera z Poznania kompozycja ProBio Emów wytwarza cukier trehalozę, która dla rośliny daje efekt antymrozowy. Zagadnienie to wymaga dalszego rozpoznania, ale pierwsze aplikacje wskazują na wyjątkowo dobre wyniki ochronne przed skutkami przymrozków do minus 4oC. Wskazane są również zabiegi po przymrozkach, które sprzyjają szybszej regeneracji wzrostu roślin.

Szczepienie mikroorganizmami jest szczególnie zasadne w momencie, kiedy mamy materię organiczną do wymieszania z glebą. Dlatego np.; po uprawie kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno praktykuje się oprysk mikroorganizmami nawet w grudniu po zbiorze kukurydzy, kiedy warunki glebowe pozwalają na uprawkę, ale temperatury gleby są bliskie zeru lub permanentnie nocami poniżej 0oC. Tak wykonany zabieg nie jest z racji na niskie temperatury najlepszy, ale z kolei zasadny z racji na opryskanie resztek roślin, co wiosną po rozpoczęciu wegetacji będzie sprzyjało właściwemu rozkładowi materii organicznej i zablokuje ewentualne jej zagniwanie.

Należy również zwrócić uwagę na temperaturę przechowywania preparatów i winna ona wynosić:od 10 – 20oC.

 

 1. Sytuacje stresogenne. Uszkodzenia roślin spowodowane ekstremalnymi zdarzeniami jak grad, przymrozek, susza, ulewne deszcze, uszkodzenia mechaniczne zostaną szybciej zregenerowane po oprysku mikroorganizmami. Nie rozwiną się pleśnie, ulegają zabliźnieniu pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne. W krytycznych sytuacjach zamarcia znacznych partii rośliny następuje szybkie wyrastanie odrośli z pąków śpiących lub przybyszowych i w ten sposób roślina regeneruje się. Pozyteczna mikroflora wytwarza witaminy, enzymy, aminokwasy itp. doskonale wspierając odpornośc uszkodzonych roślin.

 

 1. Wilgotność - woda.

Woda ma kluczowe znaczenie dla zdrowia roślin i zwierząt. Woda wodociągowa najczęściej chemicznie oczyszczana posiada zniszczoną strukturę heksagonalną i ma zwiększone napięcie powierzchniowe. Osłabia to m.in. jej funkcję transportowania tlenu, substancji odżywczych, mikro i makroelementów do komórek organizmu. Nie posiada właściwości samooczyszczania się z toksyn, sprzyja rozwojowi mikroorganizmów chorobotwórczych. Rewitalizacja wody ma na celu przywrócenie jej właściwej struktury i zdrowotnych funkcji. Jakość wody jest najbardziej zaniedbanym i niedocenianym czynnikiem. Woda zdrowa jest doskonałym siedliskiem pożytecznych mikroorganizmów. Sprzyja to uaktywnieniu procesów trawiennych i zmniejszeniu odkładania się kamienia. Należy pamiętać, że woda używana do oprysków, zamgławiania i picia z mikroorganizmami nie może być chlorowana. Wodę chlorowaną należy najpierw odstawić na 48 godzin w otwartym pojemniku, bądź opryskiwaczu, aby chlor odparował. Jeżeli po dodaniu Probio Emów poprzez urządzenia aplikujące w wodzie wydzieli się osad lub substancja żelująca będzie to dowodem niewłaściwej jakości wody, pozostałości antybiotyków w instalacji, bądź obecności elementów nieobojętnych dla mikroorganizmów. Należy wówczas przepłukać końcówki oraz całą instalację i kontynuować podawanie wody naprzemiennie z i bez probiotyku. Jeśli jednak substancja żelująca będzie się w dalszym ciągu pojawiać, należy przerwać podawanie probiotyku. Kontynuację podawania ProBio Emów można rozpocząć dopiero po ustaleniu i usunięciu przyczyny żelowania wody.

W przypadku stosowania bezpośrednio na rośliny należy zwracać uwagę na rozcieńczenie roztworu. Niezmiernie ważnym parametrem wpływającym na skuteczność ProBio Emów jest wilgotność powietrza. Dlatego zabiegi najlepiej wykonywać jest przy pogodzie pochmurnej, wilgotnej, parnej a nawet podczas mżawki, czy drobnego deszczu. W przypadku użytków zielonych warto opryskać nawet podczas deszczu. Dobrze jest używać wodę deszczową, ze stawu, z rzeki. Skuteczną metodą poprawy jakości wody jest przepuszczenie jej przez filtr z ProBio Ceramiką. Cząsteczki wody (klastery) stają się mniejsze zwiększając jednocześnie nasycenie jej tlenem.

 

 1. Słońce. Nie należy wykonywać zabiegów z pożytecznymi mikroorganizmami podczas silnej operacji słonecznej. Zagrożenie stanowi promieniowanie UV, zabójcze dla mikroorganizmów. Dlatego w okresie od późnej wiosny i przez lato unikamy zabiegów w dni silnej operacji słonecznej. Jeżeli chcemy opryskać rośliny w takie dni należy to zrobić wieczorem. Nocą przy zwiększonej wilgotności zasiedlą one przestrzeń i wtedy mamy ich skuteczne działanie w następnych dniach.
 2. Mieszanie z innymi substancjami. ProBio Emów nie wolno mieszać z żadnym środkiem chemicznej ochrony roślin. Jeżeli stosuje się środki chemiczne należy odczekać kilka dni i dopiero zastosować mikroorganizmy. Po środkach owadobójczych można stosować nie wcześniej niż po upływie 2/3 okresu karencji. Po środkach grzybobójczych w zależności od sposobu działania środka można opryskać mikroorganizmami po upływie 5-7 dni. Po środkach chwastobójczych należy szczególnie uważać i odczekać, żeby herbicyd zakończył swoje działanie. Zbyt szybkie wejście z opryskiem mikroorganizmami spowoduje zdetoksykowanie herbicydu i rozpoczęcie wzrostu przez nie obumarłe części roślin. Z kolei po odczekaniu do momentu, aż rośliny zamrą oprysk mikroorganizmami przyspiesza rozkład tych chwastów i tym bardziej daje przewagę roślinom uprawnym. ProBio Emy można w dowolny sposób łączyć z sobą oraz z preparatami na bazie alg jak również z naturalnego pochodzenia makro i mikroelementami. W dotychczasowej praktyce do oprysku mikroorganizmami na rośliny są dodawane mikroelementy - biopierwiastki w ilości 25-50% zalecanej dawki przez ich wytwórców. Wpływa to na zwiększenie aktywności pożytecznej mikroflory. ProBio Emów nie łączymy ze sztucznymi nawozami mineralnymi. W tej kwestii prowadzone są badania.
 3. Opryskiwacz. Należy dbać o odpowiednie przygotowanie opryskiwacza do zabiegu z ProBio Emami. Jeżeli jest on również wykorzystywany do opryskiwania środkami chemicznymi, powinien być kilkukrotnie wypłukany. ProBio Emy powodują detoksykację i rozkład substancji, w tym zalegających różnych związków w instalacji opryskiwacza. Dlatego też po pierwszym oprysku mikroorganizmami nastąpi rozkład substancji dotychczas zalegających i mogą one powodować niedrożność końcówek podczas kolejnego oprysku. Zaleca się, aby przed następnym użyciem opryskiwacza po oprysku mikroorganizmami napełnić go najpierw niewielką ilością wody, uruchomić pompę i sprawdzić, czy wszystkie końcówki są drożne. Końcówki niedrożne należy oczyścić.
 4. Instalacje nawadniające i aplikujące (uprawy polowe i pod osłonami, hodowla zwierząt). Udrażniające i oczyszczające działanie mikroorganizmów warto wykorzystać w uprawie roślin
  i chowie zwierząt. Wszelkie instalacje dozujące składniki pokarmowe można oczyszczać poprzez okresowe aplikacje ProBio Emów.
 5. Formy stosowania ProBio Emów.
  - Podlewanie - wszelkie rośliny uprawne od 1:100 do 1:200 a w hydroponikach od 1:1000 do 1:2000.
  - Oprysk – rozsady i młode rośliny 3% - 5% roztwór. Starsze rośliny 5% - 10% roztwór.
  - Higienizacja 10% - 20% roztwór. Zabezpieczanie płodów w magazynach 10% - 20% roztwór.
  - Zamgławianie – magazyny, obiekty hodowlane, szklarnie; 20% – 100% roztwór.
  -  Moczenie – sadzonki, drzewka, bulwy, cebule – 10% roztwór, sadzonki zielne 3-5%.
  - Zaprawianie nasion: 10% – 15%, możliwe wielogodzinne zaprawianie poprzez moczenie niektórych nasion np.: sosny ( 6 godz), modrzewia (48godz) w 100%      roztworze. Takie moczenie nasion skraca okres stratyfikacji.
 6. Rytm biologiczny. Stosując kompozycje pożytecznych mikroorganizmów w uprawach polowych, ogrodowych i doniczkowych, należy szczególnie wspierać roślin w fazach zwiększonego biologicznego wysiłku:
  - pękania pąka – wzmacnia i ochrania przed infekcjami roślinę, która m.in. „otwiera swój organizm”,
  - kwitnienia,
  - owocowania,
  - przymrozki, ulewne deszcze, gradobicia, upały – susze, inwazje chorób i szkodników.

Należy pamiętać o opryskiwaniu dolnej strony liści!

 

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.