JEZIORA,STAWY, KĄPIELISKA, OCZKA WODNE

 

„Pamiętaj, rozprawiając o wodzie, przytoczyć wpierw eksperyment, a potem wyjaśnić przyczynę. We wszystkich swych ruchach woda ma wielkie podobieństwo z powietrzem".

Leonardo da Vinci (przekład Leopold Staff)

 

Życie na ziemi jest uzależnione od wody, woda wspiera życie we wszystkich jego różnorodnych i nieskończonych postaciach. Od jednokomórkowych organizmów po istoty najwyżej uorganizowane - wszystkie stworzenia są zależne od wody. Bez wody życie na naszej planecie, przestałoby istnieć.

Tak więc oczko wodne czy staw w pobliżu siedliska domowego to nie tylko atrakcja. Szukając jak najszerszego kontaktu z przyrodą coraz częściej zakładamy je w naszych ogrodach przydomowych. Ponieważ woda spełnia ważną funkcję życiową: tworzy związek między żywą substancją organiczną a materią nieorganiczną, niestety radość z oczek wodnych i stawów jest często zmącona w najściślejszym tego słowa znaczeniu. Często woda staje się mętna, zdarza się też iż zaczyna brzydko pachnieć.

Nadmierny rozrost glonów, oraz mętnienie wody są świadectwem na to , że obecne w wodzie mikroorganizmy nie nadążają z przerobieniem nadmiernej ilości materii organicznej znajdującej się w wodzie. Ponadto w środowisku tym przeważają mikroorganizmy szkodliwe prowadzące niepełny rozkład - zagniwanie.

Nasza metoda pozwala przywrócić pierwotne funkcje ekosystemu wodnego i stanowi całkowicie innowacyjne podejście do problemu oczyszczania i rekultywacji zbiorników wodnych, a zarazem jest bardzo bezpieczna. Można powiedzieć, że pozwala ona cofnąć czas. To co człowiek  niszczył przez dziesiątki lat można zregenerować w ciągu kilku lat. Jeśli zostaną odcięte dopływy zanieczyszczeń rolnych i komunalnych nasza metoda utrzyma zbiornik w dobrej kondycji przez długie lata. Dla każdego zbiornika jest zakładany indywidualny program działań, ze względu na to, że nie nigdy nie ma dwóch identycznych ekosystemów wodnych. Uwzględniamy specyficzne warunki, charakterystyczne dla konkretnego akwenu. Ze względu na ogromną różnorodność i zmienność środowiska wodnego trudno jest ustalić stałe warunki, dawki preparatów i procedury. Dlatego każdorazowo indywidualnie dobieramy metody i sposoby postępowania, żeby doprowadzić zbiornik do równowagi biologicznej.

 

Charakterystyczne cechy tej metody:

 

 • Można ją stosować w takich zbiornikach wodnych jak: stawy parkowe, hodowlane, jeziora, zbiorniki retencyjne, kąpieliska, zabytkowe akweny wodne.
 • Całkowicie nieszkodliwa i nie inwazyjna dla środowiska naturalnego.
 • Nie zaburza naturalnej równowagi biologicznej ekosystemu.
 • Pozwala na przywrócenie naturalnych procesów samooczyszczania jezior. Procesy te zanikły lub zostały zaburzone w wyniku zanieczyszczenia środowiska.
 • Nie ma potrzeby stosowania karencji czy zakazu korzystania ze zbiorników wodnych i ich otoczenia.
 • Zapewnia długotrwałe efekty.
 • Jest znacznie tańsza od metod mechanicznych i chemicznych.
 • Założenia biologicznej rekultywacji uwzględniają zarówno potrzeby właścicieli i użytkowników zbiorników, jak i poszanowanie środowiska przyrodniczego.
 • Stosujemy wyłącznie biologiczne preparaty bez GMO: min. specjalnie dobrane kompozycje mikroorganizmów probiotycznych, ekstrakty roślinne, garbniki roślinne, nasadzenia odpowiednich roślin występujących w ekosystemach wodnych, biofiltry stałe i pływające.
 • Zdiagnozowanie przyczyn zanieczyszczenia danego zbiornika.
 • Wykonanie następujących badań fizykochemicznych: poziomy tlenu w słupie wody, temperatura wody, pomiar przejrzystości wody, pomiar poziomu amoniaku (NH4), azotu ogólnego, azotanów, chlorków, fenoli, fosforu ogólnego, ortofosforanów, siarczków, siarczynów, BZT, ChZT, pH, redox. Ponadto lokalizacja osadów w zbiorniku wodnym i ich miąższości oraz oznaczenie strefy roślinności wynurzonej i zanurzonej.
 • Badania wody wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi (w tym Ramowej Dyrektywy Wodnej - Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r) oraz polskimi przepisami, jak: Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. oraz Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
 • Obecnie, przyjęta przez Polskę Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60WE ustanawia ramy wspólnego działania w dziedzinie polityki wodnej i nakłada na państwa członkowskie obowiązek osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych. Ochrona jezior to przede wszystkim ochrona wody. Zgodnie z kryteriami UE, wody dobrej jakości to bogate, zdrowe i zrównoważone ekosystemy. Ocena tej jakości polega na właściwej waloryzacji uwzględniającej zjawiska hydrologiczne, fizyczne, fizykochemiczne. Najwyższą rangę nadaje Unia parametrom biologicznym.
 • Po zebraniu niezbędnej wiedzy o zbiorniku, dobieramy odpowiednie metody działania, ilości i rodzajów preparatów, okres aplikacji i formy dozowania preparatów.
 • Kontrola i ocena efektów.

 

 

Rezultaty uzyskiwane dzięki zastosowaniu naszej technologii:

 

 • Likwidujemy przyczyny problemów w zbiornikach wodnych a nie tylko skutki – to jest bardzo ważny wyróżnik w odniesieniu do innych metod.
 • Zatrzymanie procesów eutrofizacji (żyzności wody) oraz zminimalizowanie skutków.
 • Zagospodarowanie nadmiaru biogenów w wodzie i osadach.
 • Uzyskanie równowagi biologicznej i troficznej w zbiorniku wodnym.
 • Likwidacja lub przynajmniej zmniejszenie zakwitów glonów i sinic.
 • Uruchomienie naturalnych mechanizmów samooczyszczania zbiornika.
 • Zmniejszenie miąższości osadów dennych (mineralizacja osadów).
 • Likwidację odorów gnilnych.
 • Poprawa jakości wody.
 • Wzrost bioróżnorodności.

Założenia opracowanej metody rekultywacji uwzględniają zarówno potrzeby właściciela i użytkownika zbiornika a także poszanowanie środowiska przyrodniczego.

 

Naszą metodą można oczyszczać stawy jeziora czy tez fragmenty jezior np. kąpieliska zamknięte przez Sanepid ze wzgledu na sinice. glony czy te z bakterie coli

oto przykład

`

Staw 2
Staw 1

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.