dom i ogród powrót do natury

Gleba i Rośliny

PROELIUM 500

Producent:

49,00 zł
Dodaj do koszyka

PROELIUM 500 - ORGANICZNY preparat zmniejszający dawkowanie herbicydów nawet o 90%

ZASTOSOWANIE
PROELIUM 500 zwiększa skuteczność herbicydów z którymi jest stosowany co ogranicza ich użycie nawet o 90%

Skuteczność produktu PROELIUM 500 potwierdzona została w badaniach skuteczności przeprowadzonych przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

PRZEZNACZENIE

PROELIUM 500 jest adiuwantem przeznaczonym do łącznego stosowania TYLKO z herbicydami o działaniu nieselektywnym w uprawach sadowniczych, warzywniczych, ozdobnych i terenach nieużytkowanych rolniczo.

PROELIUM 500 znacznie zwiększa właściwości fizykochemiczne cieczy użytkowej, zwiększając pokrycie rośliny pryskanej oraz przenikanie substancji aktywnych w głąb rośliny.

Adiuwant PROELIUM 500 może być stosowany ze wszystkimi nieselektywnymi środkami ochrony roślin o działaniu chwastobójczym.

DAWKOWANIE
Produkt PROELIUM 500 zaleca się stosować w postaci mieszaniny zbiornikowej z nieselektywnymi herbicydami. 
Zalecane stężenie cieczy roboczej 50%.

Uprawy Zalecana dawka cieczy roboczej
Sady* 1-4 l/100 m2
Warzywa* 
Rośliny ozdobne* 
*oprysk międzyrzędzi

DODATKOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Zastosowanie PROELIUM 500 może zwiększyć ryzyko wystąpienia objawów fitotoksyczności. Przed użyciem należy uważnie przeczytać etykietę środka ochrony roślin, z którym jest stosowany adiuwant.

Przed zastosowaniem zaleca się przeprowadzenie testu skuteczności/fitotoksyczności na małej powierzchni. Produkt zastosowany w sposób niezgodny z zaleceniami może wykazywać działanie fitotoksyczne w stosunku do pryskanych roślin.

Okres prewencji: należy przestrzegać okresu prewencji zalecanego dla stosowanych herbicydów, z którym stosowana jest PROELIUM 500.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Do pojemnika zawierającego adiuwant PROELIUM 500 należy dodać herbicyd w ilości 10% określonej na etykiecie środka ochrony roślin. Całość należy delikatnie wymieszać, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości (dwukrotność wyjściowej objętości produktu PROELIUM 500) i ponownie wymieszać. Należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych na etykiecie herbicydu, z którym stosowany jest adiuwant.