dom i ogród powrót do natury

Gleba i Rośliny

EmFarma Plus - Butelka 1 litr

Producent:

21,30 zł
Dodaj do koszyka

KULTURY AKTYWNE Poprawa jakości gleby, neutralizacja odorów, higienizacja pomieszczeń. Certyfikat: PZH/HT 2508/2011 EmFarma Plus™ to ubogacona w bakterie fototropowe kompozycja mikroorganizmów, dzięki czemu skuteczniej niż EmFarma™ przyspiesza rozkład materii organicznej i zwiększa dostępność składników mineralnych, w tym głównie azotu. Pożyteczne mikroorganizmy w niej występujące wzajemnie się wspierają i jako zespół wypierają chorobotwórczą mikroflorę, zmieniając kierunek procesu mikrobiologicznego w miejscu ich użycia. Poza tym wykazuje to samo działanie co EmFarma™. DZIAŁANIE EmFarma Plus™: podnosi biologiczną aktywność gleby oraz poprawia jej żyzność i urodzajność, sprzyja tworzeniu struktury gruzełkowatej i regulacji stosunków powietrzno-wodnych gleby, wzmaga zdolność roślin do fotosyntezy, przyspiesza rozkład masy organicznej i poprawia proces kompostowania, zwiększa dostępność makro i mikroelementów, w tym z form niedostępnych zalegających w glebie, optymalizuje wykorzystanie wody, aktywuje fermentację gnojowicy, neutralizuje odory. EmFarma Plus™ zdobyła Złoty Medal Targów AGROTECH Kielce (2014r.)