dom i ogród powrót do natury

Bioasekuracja przechowalni

2016.10.26

ZABEZPIECZANIE PRZED PLEŚNIĄ

MAGAZYNÓW i SKŁADOWANYCH PŁODÓW

 

Zasiedlenie na całej przestrzeni pożytecznymi mikroorganizmami wszel­kich miejsc składowania zbóż, okopowych, słomy, siana, zielonek, kiszonek itp. zabezpieczy przed rozwojem pleśni, co w konsekwencji wyeliminuje możliwą obecność mykotoksyn w paszach. Wykonujemy zabieg 10% roztworem EmFarma i dokładnie opryskujemy całą przestrzeń magazynu, ze szczególnym uwzględnieniem zawilgoconych elementów drewnianych. Składowane płody gdzie nadmierna wilgoć grozi zepsuciem, jak np.; zboża, opryskujemy stosując 1 — 1,5 litra EmFarma na1 tonę starając się równomiernie rozprowadzić w całej masie zboża. Zboże będzie lepiej i szybciej dosychało, a pleśnie zostaną wypar­te.

W przypadku ziemniaków po dokładnym opryskaniu przechowalni i cią­gów wentylacyjnych zamgławiamy systematycznie bulwy w trakcie układania pryzmy w przechowalni stosując około 0,2 litra EmFarma na 1t. Zabieg można powtórzyć w drugim tygodniu składowania aplikując taką samą ilość w formie mgły poprzez kanały wentylacyjne. Wprowadzenie ProBio Emów do pryzmy i pomieszczenia hamuje mokrą zgniliznę, a chore ziemniaki nie stano­wią zagrożenia dla stykających się z nimi zdrowymi bulwami.