dom i ogród powrót do natury

Oczyszczanie zbiorników wodnych: Oczka wodne i stawy

2016.10.17

Probiotechnologia w rekultywacji cieków wodnych to nowatorska, naturalna technologia oczyszczania zbiorników i cieków wodnych oraz rewitalizacji środowiska.

Naturalna rekultywacja probiotyczna opiera się na innowacyjnych kompozycjach pożytecznych mikroorganizmów i naturalnych nośnikach. Kompozycje te złożone są z kilkunastu szczepów mikroorganizmów, głównie fakultatywnych beztlenowców, wzajemnie wspierających się w działaniu oczyszczającym. Mikroorganizmy składające się na kompozycję nie są modyfikowane genetycznie, wspomagają zdrowy ekosystem, inicjują, stymulują i prowadzą naturalne procesy oczyszczania cieków i zbiorników wodnych, wypierając niepożądaną mikroflorę, hamują niekorzystne procesy gnilne i gazotwórcze(NH4, H2S). Istotą metody jest nie tylko likwidacja skutków, ale przede wszystkim usuwanie przyczyn eutrofizacji, co gwarantuje stabilny i długotrwały efekt rekultywacji.

Postępująca eurofizacja skutkuje znacznym wzrostem liczebności glonów i sinic oraz organizmów fitoplanktonowym. Wywołują one nieprzyjemny zapach i zmieniają kolor. Przyczyniają się także do pogorszenia warunków tlenowych, a czasem do jego całkowitego zaniku i wytrącenia się siarkowodoru. W wyniku tych zmian, zbiornik traci swoje właściwości estetyczne, rekreacyjne, a także hodowlane.